Помощна и връщаща система TransCompact

Компактен и ефективен.

Детайлите се връщат по начин, който е щадящ за материала и е съобразен със скоростта на машината.

TransCompact

Компактното решение за система за връщане от OTT. TransCompact може да се комбинира с всяка нова машина за кантиране от OTT. Детайлите се връщат по начин, който е щадящ за материала и е съобразен със скоростта на машината. Работата на системата за връщане е напълно интегрирана в системата за управление на машината за кантиране - за ефективна и щадяща обработка.

Video TransCompact

Помощна и връщаща система TrannsCompact