Ние ще ви помогнем - компетентно, директно, лично

Имате въпроси относно машина, резервна част или се нуждаете от друга информация?

Търговски отдел

+359 88 891 2863
info@geppetto.bg