Masterwood logo

Софтуер MASTERNEST

Masterwood е пионер и в областта на софтуера за "nesting" !

С Masternest отпадъците намаляват драстично.

Животът на инструмента е оптимизиран, времето за програмиране и производство е планирано, а общото време на цикъла е много бързо.

Всичко това се постига с едно натискане на бутон!

Детайли

"Lean" подход

"Lean" подход

Благодарение на "икономичния" подход, за дърводелците това е гъвкав и лесен за използване производствен инструмент, който автоматично генерира най-ефективните конфигурации за влагане за CNC работните центрове Masterwood.

С Masternest драстично се намаляват бракуваните детайли, оптимизира се животът на инструментите, планира се времето за програмиране и производство, общото време на цикъла е много бързо.

Всичко това се постига с едно натискане на бутон!